Vyskúšajte moje hodnotné služby aj Vy, rada Vám pomôžem!

Platba za telefonický výklad prebieha na účet v Slovenskej Sporitelni
do poznámky uveďte Vaše meno

Iban : SK3209000000005198390253
Swift code : GIBASKBX

Pri nedodržaní termínu výkladu je 75 % storno poplatok !

    Vaše osobne údaje spracúvame za účelom vybavenia Vášho dopytu. Viac info vo Všeobecných podmienkach.

    Novinka!
    Liečivá pyramída.

    Novinka!
    Energetické obrazy.